Παπαδοπούλου ΓιούλαVoid Support

πατήστε για να δείτε το video: http://vimeo.com/27260758

Ψηφιακή παρέμβαση στο χώρο, video, εκτυπώσεις

Με αφετηρία έναν γενικότερο προβληματισμό πάνω στην έννοια της «στήριξης» και της «υποστήριξης», κυριολεκτικά και μεταφορικά (στην ασθένεια, στη ζωή -ή τον θάνατο), το Void Support χρησιμοποιεί συμβολικά φωτογραφίες από τον φθαρμένο και εγκαταλειμμένο χώρο του Σανατορίου σαν βάση για μια σειρά από εικονικές ψηφιακές επεμβάσεις «στήριξης» του ερειπωμένου κτηρίου.

Μέσω ψηφιακού μοντάζ, δεκανίκια τοποθετούνται για να «υποστηρίξουν» σπασμένα, ετοιμόρροπα στοιχεία (ξύλινες δοκούς και κατεστραμμένα ανοίγματα-παράθυρα), αλλά σε ορισμένες εκδοχές χρησιμοποιούνται εντελώς προσχηματικά: αιωρούμενα στην ουσία, κρέμονται από τα ταβάνια του κτιρίου χωρίς να «πατούν» πουθενά ή τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο που να μη στηρίζουν τίποτα. Η μετατόπιση της «χρήσης» τους από το να υποβαστάζουν ένα ανθρώπινο σώμα στη στήριξη μιας αρχιτεκτονικής κατασκευής γίνεται εντελώς συμβολικά, αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η ταυτότητα τους σαν καθαυτό «μέσο στήριξης» αυτο-αναιρείται μέσω της λειτουργικής τους αχρηστίας. Έτσι, αυτό που προκύπτει, είναι μια «κενή στήριξη», με όλες τις εννοιολογικές ή ψυχολογικές προεκτάσεις που αυτό συνεπάγεται.