φθίση (η) Ι-ης κ. –ίσεως Ι χωρ. Πληθ. Ι (λογ.) 1. η σταδιακή ελάττωση. η βαθμιαία φθορά ΣΥΝ. μείωση. εξαφάνιση. παρακμή 2. (για προσ.) η κατάσταση μαρασμού ∙ 3. ΙΑΤΡ. η φυματίωση (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) χτικιό. (Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας)

Το sanatorio project αποτελεί ένα καλλιτεχνικό σχεδίασμα με αντικείμενο τη φθορά που έλαβε χώρα σε ένα παλιό, ερειπωμένο σανατόριο ύψους, το οποίο ίδρυσε ο γιατρός Γεώργιος Καραμάνης στα Χάνια του Πηλίου στις αρχές του περασμένου αιώνα. Εκεί, όπου ασθενείς από τον «βάκιλο του Koch» αναζήτησαν την επιβράδυνση των συμπτωμάτων μιας χρόνιας λοιμώδους νόσου, της φυματίωσης, ή αλλιώς της «φθίσης» όπως ονομάστηκε, λόγω της αργής και σταθερής καταστροφής που επιφέρει στον οργανισμό.