Συνεργάτες - Χορηγοί

Επιμέλεια, σχεδιασμός, διοργάνωση του sanatorioproject: 
Χατζηνικολάου Μαρία-Ανδρομάχη και Ποδιάς Νίκος
Συνεργάτες: Αρμάγου Ράνια, Χριστόπουλος Κώστας
Μουσική επιμέλεια: Καγιά Σοφία


Για το In Situ / Blog 2011
Ευχαριστούμε τους:

Τσακνή Ν. για την άδεια χρήσης του χώρου του Σανατορίου
Μουγογιάννη Γ. για την πολύτιμη βοήθειά του
Πρασσά Α., Διευθύντρια των Γ.Α.Κ. Μαγνησίας www.gak.mag.sch.gr/library

Κοντομήτρο Γ., Διδάκτορα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης
Εταιρία Θεσσαλικών Ερευνών www.ethesse.gr

Μιχαλάκη Κ., φιλόλογο ιστορικό
Παναγιώτου Γ.
Κονταξή Τ., φιλόλογο

Φράγκο Μ.
Τις Δημοτικές Ενότητες Πορταριάς και Μακρυνίτσας
του Ενιαίου Δήμου Βόλου 


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Κουμπαρέλου
Μάγδα, Ιστορικό Τέχνης για την αμέριστη συμπαράστασή της


Για την Έκδοση του Αrtbook
Αυτός ο κατάλογος δεν θα μπορούσε να εκδοθεί χωρίς την πολύτιμη βοήθεια 

του Κ.Ι. Γουργουλιάνη, Καθηγητή
Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντή
της Πνευμονολογικής Κλινικής και Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Επιμέλεια: Χατζηνικολάου Μ. Α., Ποδιάς N.
Κείμενα: Γουργουλιάνης Κ.Ι., Σαββαννή Ε., Χατζηνικολάου Μ.Α., Ποδιάς Ν.
Καλλιτεχνική επιμέλεια και σχεδιασμός καταλόγου: Βούλγαρη Ε.
Μετάφραση: Διάφα Μ., Μαρδέλη Μ., Τίγκα Λ.
Εκτύπωση, παραγωγή: Φωτόλιο & typicon


Για την Έκθεση στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 2012
Συνδιοργάνωση του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με το sanatorioproject
Συντονισμός και επιμέλεια της έκθεσης του sanatorioproject στο Μουσείο Ιστορία
του Πανεπιστημίου Αθηνών
: Σαββανή Ειρήνη, Ιστορικός Τέχνης
Ευχαριστούμε τους:
Καθηγητή Πελεγρίνη Θ., Πρόεδρο του Μουσείου Ιστορίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρύτανη του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητή Γουργουλιάνη Κ.Ι., Διευθυντή της Πνευμονολογικής
Κλινικής και Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καρανικολή Ι., Προϊστάμενο του Μουσείου Ιστορίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών
Το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου: Κίττα Ε.,
Τσίτου Φ., Πήχου Μ., Κέντρου Ε., Καψιμάλλη Κ.,
τον κ. Γαβρόγλου Κ., Διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρασσά Α., Διευθύντρια των Γ. Α. Κ. Μαγνησίας
 

Υπό την αιγίδα του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Χορηγός έκδοσης καταλόγου: Chiesi Hellas


Χορηγός επικοινωνίας: artinfotoday


Πεδίο Δράσης Κόδρα 2011 (Δήμος Καλαμαριάς, Θεσ/κη)  www.actionfieldkodra.gr
(στην παρουσίαση του project στο Πεδίο Δράσης Κόδρα)