Παπαδοπούλου Καλυψώ


Ανά - Γέννηση

Ανά - γέννηση μέσα από τα συντρίμμια της ίδιας της ζωής.
Ανά – γέννηση από τον κοινωνικό ρατσισμό και τον παραγκωνισμό
από την ίδια την οικογένεια τους.
Ίαση του σώματος και της ψυχής μέσα από το σανατόριο με εμπνευστή τον δημιουργό και ιατροφιλόσοφο Γεώργιο Καραμάνη